Løsninger

De rigtige løsninger til enhver given IT opgave, tager altid udgangspunkt i vores kunders behov, deres nuværende udgangspunkt og deres økonomiske rammer. Vi oplever ofte, at et kundemøde med en agenda, afleder et andet fokuspunkt eller udgangspunkt end det vi havde før mødet. Det er denne dialog og afklaring der i sidste ende sikrer, at vores kunder får præcis den tekniske løsning de har behov for og med rette prioritering.

Brug et management meeting med os til, at få klarhed over uklarheder. I samarbejde med jer vurderer vi hver enkelt udfordrings risiko, værdi, indsat og prioritering. På den måde vælger vi i fællesskab den rigtige retning og den rigtige rækkefølge: Kontakt os på 3118 6919, eller på info@netwyse.dk

Nedenfor har vi listet et par eksempler på nogle af de ydelser og leverancer vores specialister udfører for vores kunder. Men vores store styrke ligger ikke alene i, at udføre en fast defineret ydelse for en kunde. Nøgleord for os er indsigt, værdi, indsats, ekspertise og struktur. Det skaber værdi for vores kunder, når trufne beslutninger skal føres ud i livet.

Performance test dit netværk
Et professionelt overblik over hvordan performance er på dit netværk. Hvor er der overkapacitet og hvor er der flaskehalse. Er det hardware eller design på netværket der skal optimeres, eller er det brugeradfærden der skal ændres?Læs mere om Performance test her : PDF
Scan dit netværk for sårbarheder
Hvordan er sikkerhedstilstanden på det interne netværk – trænger enhederne til opdateringer, er der unødige huller internt i firewallen etc.? Et scan af jeres interne servere og klienter giver dig et overblik over sårbarheder.
Læs mere om Sårbarhedsscan her : PDF
Analysér netværket
Oplever du periodiske fejl i netværket eller lange svartider? Med en Netwyse netværksanalyse får du en grundig dokumenteret gennemgang af netværket og løsningsforslag til optimering af dit netværk.
Læs mere om Netværksanalyse her : PDF
Foretag en penetreringstest af netværket
Med regelmæssige check af dit interne net undgår du tab af kostbare data. Vores certificerede sikkerhedseksperter udfører en grundig penetreringstest af hele din it-infrastruktur, der bidrager til at få elimineret sårbarheder.
Læs mere om Netværks-penetreringstest her : PDF